Studiejaren afkopen voor hoger pensioen.
Is het voor u een interessante investering?

U heeft er wellicht al van gehoord. U kan uw studiejaren afkopen, om ze te laten meetellen voor de berekening van uw pensioen. Wat gaat u doen? Afkopen of toch niet? De impact van het afkopen van studiejaren is voor iedereen verschillend. Voor sommigen is het bijzonder interessant, voor anderen dan weer niet.

Op zich is het afkopen van studiejaren niets nieuw, alleen waren tot voor kort de regels erg verschillend voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. Voor ambtenaren telden de studiejaren gratis mee voor hun pensioen. Zelfstandigen en werknemers moesten ervoor betalen. Het systeem wordt nu grotendeels gelijkgeschakeld door minister van pensioenen Daniel Bacquelaine.

Wat moet u betalen om studiejaren af te kopen?

Op basis van het wetsontwerp – er is nog geen definitieve wettekst gepubliceerd – zal u per studiejaar dat u wilt afkopen 1.500 euro betalen. Voorwaarde is wel dat de afkoop gebeurt binnen de tien jaar na afstuderen, anders zal u veel meer moeten betalen. Er komt evenwel een overgangsperiode. Vanaf 1 december 2017 tot 30 november 2020 zullen alle werknemers, ook zij die al langer dan tien jaar zijn afgestudeerd, de studiejaren kunnen afkopen tegen het gunsttarief van 1.500 euro. Voor ambtenaren geldt een gunsttarief van 1.275 euro vanaf 1 december 2017 tot 30 november 2019.

Het bedrag dat u betaalt voor de afkoop van de studiejaren is fiscaal aftrekbaar. Netto betaalt u dus minder, afhankelijk van de marginale aanslagvoet die voor u van toepassing is in het jaar waarin u de betaling doet.

Wat levert het op?

Bent u werknemer of zelfstandige, dan krijgt u er per afgekocht studiejaar jaarlijks 266,66 euro bruto pensioen bij indien u geniet van een ‘alleenstaandenpensioen’ en 333,33 euro indien u geniet van een ‘gezinspensioen’.

Bent u ambtenaar, dan krijgt u per afgekocht studiejaar een verhoging van uw jaarlijks bruto pensioen met 1/60 van de wedde die als referentie dient voor de berekening van uw wettelijk pensioen. Is uw referentiewedde bijvoorbeeld gelijk aan 60.000 euro, dan levert één geregulariseerd studiejaar u een bijkomend bruto pensioen van 1.000 euro per jaar op.

Wat dit voor uw netto pensioen betekent, is sterk afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.

Ontdek in enkele clicks wat het meest voordelig is voor u!

Uw informatie

i

Voor de berekening dient u een raming van uw toekomstig bruto pensioenbedrag in te geven. Neem hiervoor een kijkje op http://www.onprvp.fgov.be/nl/profes/calculation/rating/paginas/default.aspx

Die waarde moet positief zijn.
i

Welke onroerende inkomsten moet u hier vermelden?
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/onroerende_inkomsten/definitie

Welke andere beroepsinkomsten moet u hier vermelden?
http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/working/paginas/default.aspx

Die waarde moet positief zijn.
Dit waarde moet positief zijn.

Uw informatie

i

Voor de berekening dient u een raming van uw toekomstig bruto pensioenbedrag in te geven. Neem hiervoor een kijkje op http://www.onprvp.fgov.be/nl/profes/calculation/rating/paginas/default.aspx

Die waarde moet positief zijn.
i

Welke onroerende inkomsten moet u hier vermelden?
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/onroerende_inkomsten/definitie

Welke andere beroepsinkomsten moet u hier vermelden?
http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/working/paginas/default.aspx

Die waarde moet positief zijn.
Die waarde moet positief zijn.
i

De marginale aanslagvoet is het belastingtarief op de hoogste inkomensschijf in uw personenbelasting. De schijven en tarieven zijn op fisconet terug te vinden:
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=f0cac31b-caf2-4733-b879-e2edbb6891b5

%
Die waarde moet positief en kleiner dan 59% zijn.

* Alle velden zijn vereist

Wat is voor u de werkelijke terugverdientijd wanneer u uw studiejaren zou afkopen?

De terugverdientijd is voor iedereen verschillend. Hoe korter de terugverdientijd, hoe beter. In het beste geval heeft u een terugverdientijd van minder dan 3 jaar. Evengoed is het mogelijk dat uw terugverdientijd zeer lang is en de kosten dus in realiteit hoger zijn dan de opbrengsten die ze ooit zullen genereren.

In onderstaande tabel vindt u de geraamde netto terugverdientijd voor u persoonlijk, op basis van de door u ingevoerde gegevens. De bepaling van de terugverdientijd houdt rekening met de aanpassing van de bijkomende belastingvermindering voor belastingplichtigen die uitsluitend pensioenen of vervangingsinkomsten genieten (wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen I dd. 2 augustus 2017).Uw persoonlijke netto terugverdientijd indien u studiejaren afkoopt:

XXjaren

als u 1 studiejaar

afkoopt

XXjaren

als u 2 studiejaren

afkoopt

XXjaren

als u 3 studiejaren

afkoopt

XXjaren

als u 4 studiejaren

afkoopt

XXjaren

als u 5 studiejaren

afkoopt